Strona główna | Szkoła | WYNIKI REKRUTACJI w roku szkolnym 2024/25
WYNIKI REKRUTACJI w roku szkolnym 2024/25

WYNIKI REKRUTACJI w roku szkolnym 2024/25

 

Komisja Rekrutacyjna Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Kwidzynie Szkoły Mistrzostwa Sportowego Związku Piłki Ręcznej w Polsce, po przeprowadzeniu w terminach: 6 – 9.06.2024 roku, procedury rekrutacyjnej, podaje poniżej listę kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu rekrutacji w roku szkolnym 2024/2025. Jednocześnie Komisja zwraca uwagę, iż zakwalifikowanie do kolejnego etapu nie jest jednoznaczne z przyjęciem do szkoły.

SMSKW16                SMSKW33                SMSKW40               

SMSKW19                SMSKW35                SMSKW43               

SMSKW22                SMSKW36                SMSKW48

SMSKW30                SMSKW38               

Pozostali kandydaci nie zakwalifikowali się do drugiego etapu rekrutacji, Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w naborze i egzaminach.

Zakwalifikowani kandydaci powinni do dnia 8.07.2024 r. do godziny 15:00 dostarczyć (osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną, decyduje data doręczenia)  oryginał świadectwa ukończenia ósmej klasy szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Po otrzymaniu świadectwa i zaświadczenia, potwierdzającego wolę podjęcia nauki w szkole, komisja rekrutacyjna ogłosi listę osób przyjętych do szkoły.
Lista zostanie ogłoszona na stronie internetowej szkoły, w dniu 9.07.2024 roku do godziny 14:00.