Kadra

Dyrektor SMS ZPRP w Kwidzynie
Małgorzata Wróblewska

Wicedyrektor ds. Sportowych w Kwidzynie
Robert Majdziński

RADA PEDAGOGICZNA 2020/2021
Bożena Korocińska
Wioletta Legiewicz
Bożena Lemańska
Grażyna Marek-Borowska
Aleksandra Brejnakowska
Beata Kamińska
Magdalena Chojnacka
Justyna Szatkowska
Olena Szymańska
Anna Pawłowska
Małgorzata Wojtyłka
Jolanta Żmuda
Gabriela Szwacka
Małgorzata Radzikowska
Wiesława Podgórska
Anita Lasota
Joanna Rodziewicz
Agnieszka Białecka
Katarzyna Janicka
Agnieszka Matłosz
Piotr Tomaczak
Renata Radomska
Mateusz Hanis
Maciej Mroczkowski
Dariusz Tomaszewski
Mariusz Babicki