Kadra

Dyrektor SMS ZPRP w Kwidzynie
Małgorzata Wróblewska

Wicedyrektor ds. Sportowych w Kwidzynie
Robert Majdziński

RADA PEDAGOGICZNA 2022/2023
Wioletta Legiewicz
Grażyna Marek-Borowska
Aleksandra Kowalczyk
Beata Kamińska
Magdalena Chojnacka
Justyna Szatkowska
Olena Szymańska
Anna Pawłowska
Małgorzata Wojtyłka
Agnieszka Rośleń
Jolanta Żmuda
Gabriela Szwacka
Małgorzata Radzikowska
Anita Lasota
Joanna Rodziewicz
Barbara Szuwarowska
Marek Żemojtel
Katarzyna Janicka
Piotr Tomczak
Renata Radomska
Mateusz Hanis
Maciej Mroczkowski
Dariusz Tomaszewski
Mariusz Babicki