Kadra

Dyrektor SMS ZPRP w Kwidzynie
Małgorzata Wróblewska

Wicedyrektor ds. Sportowych w Kwidzynie
Robert Majdziński

RADA PEDAGOGICZNA 2019/2020
Bożena Korocińska
Wioletta Legiewicz
Bożena Lemańska
Grażyna Marek-Borowska
Beata Kamińska
Magdalena Chojnacka
Justyna Szatkowska
Danuta Telefus
Małgorzata Wojtyłka
Jolanta Żmuda
Gabriela Szwacka
Małgorzata Radzikowska
Wiesława Podgórska
Anita Lasota
Joanna Rodziewicz
Marek Żemojtel
Marzena Szarłan
Mateusz Hanis
Maciej Mroczkowski
Jolanta Lewandowska
Renata Radomska