Strona główna | Szkoła | Życzenia
Życzenia

Życzenia

 

Szanowni Państwo,
Nauczyciele, Wychowawcy, Trenerzy,
Pracownicy niepedagogiczni

Dzień Edukacji Narodowej to szczególne święto. W tym dniu  uświadamiamy sobie, jak ogromna jest rola wszystkich pracowników oświaty, którzy swoją postawą potrafią kształtować młode pokolenia, czynią wiedzę dostępną i zrozumiałą oraz uczą dostrzegać piękno.

Czas epidemii jest bardzo trudny także dla zadań realizowanych przez szkołę. Pragnę podziękować Państwu za oddanie dla uczniów, okazywane wsparcie, ogromne poświęcenie i  wysiłek włożony w kształtowanie ich charakterów. Dziękuję za pasję i entuzjazm, za trud włożony w nauczanie i wychowywanie młodzieży.

W tym szczególnym dniu chciałabym również złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia. Życzę satysfakcji z wykonywanej pracy,  wytrwałości w codziennych działaniach opiekuńczych, dydaktycznych i wychowawczych.  

Życzę wielu sukcesów zawodowych, poczucia ważności wykonywanego zawodu oraz wdzięczności uczniów, z którymi dzielicie się swoją wiedzą, doświadczeniem, dla których jesteście. Życzę zdrowia, wszelkiej pomyślności, optymizmu i uśmiechu na każdy dzień.

Z wyrazami szacunku
Małgorzata Wróblewska
Dyrektor NLO w Kwidzynie – SMS ZPRP