Kadra

Dyrektor SMS ZPRP w Kwidzynie
Małgorzata Wróblewska

Wicedyrektor ds. Sportowych w Kwidzynie
Robert Majdziński

RADA PEDAGOGICZNA 2023/2024
Babicki Mariusz
Grodecka Anna
Grodecka- Trausolt Iwona
Hanis Mateusz
Janicka Katarzyna
Kamińska Beata
Kowalczyk Aleksandra
Lasota Anita
Legiewicz Wioletta
Majdziński Robert
Marek-Borowska Grażyna
Matłosz Agnieszka
Michalik Kinga
Mroczkowski Maciej
Pawlak Paulina
Pawłowska Anna
Radomska Renata
Radzikowska Małgorzata
Rodziewicz Joanna
Rośleń Agnieszka
Szymańska Olena
Szuwarowska Barbara
Szwacka Gabriela
Tomaszewski Dariusz
Wojtyłka Małgorzata
Wróblewska Małgorzata
Żemojtel Marek
Żmuda Jolanta