Strona główna | Slider | Pożegnania nadszedł czas…
Pożegnania nadszedł  czas…

Pożegnania nadszedł czas…

 

29.04.2022 r. to dzień, w którym uczniowie klasy 3G Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Kwidzynie – Szkoły Mistrzostwa Sportowego Związku Piłki Ręcznej w Polsce po raz ostatni usłyszeli dźwięk dzwonka szkolnego. Na uroczystość zakończenia roku szkolnego 2021/2022 przybyli:  pani Justyna Górska – koordynator Zespołu ds. Oświaty, Kultury i Sportu, rodzice, uczniowie pozostałych klas i nauczyciele.

Wszystkich zgromadzonych serdecznie przywitała pani dyrektor Małgorzata Wróblewska. W swym przemówieniu pogratulowała licealistom ukończenia szkoły. Podziękowała również za wysiłek i zaangażowanie w sport. Podkreśliła, że w ciągu minionych trzech lat licealiści godnie reprezentowali szkołę w turniejach i meczach ligowych. Wielu z nich zostało również powołanych do Kadry Narodowej.  Poinformowała, że wszyscy otrzymują zaświadczenia ze Związku Piłki Ręcznej w Polsce o nadaniu klasy mistrzowskiej. Podkreśliła, że to bardzo znaczące osiągnięcia i powody do dumy. Podziękowała także tym, którzy wytrwale i konsekwentnie zgłębiali tajniki wiedzy i  poszerzali swoje umiejętności. Wielkie podziękowania skierowała do rodziców uczniów, którzy wspierali ich w chwilach słabości. Podziękowała nauczycielom i trenerom, którzy nie szczędzili starań, by motywować uczniów do działania i zachęcali do wytężonej pracy.

Na zakończenie życzyła licealistom  przysłowiowego połamania piór na egzaminach maturalnych,  wiary we własne siły oraz  powodzenia w życiu. W dalszej części uroczystości dyrekcja złożyła gratulacje Bartoszowi Korczakowi, który otrzymał świadectwo z wyróżnieniem, uzyskując średnią ocen 5,19. Pogratulowała również kolejnym dwóm licealistom, którzy osiągnęli wysokie średnie w nauce. To Daniel Szendzielorz (średnia ocen 4,25) oraz Damian Zwierz  (średnia ocen 4,13). Kolejnym doniosłym momentem uroczystości było  uhonorowanie  licealistów  STATUETKĄ ABSOLWENTA. To był niezapomniany dzień, w którym w sposób szczególny doceniono honorowych gości  – pierwszych, a tym samym historycznych absolwentów Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Kwidzynie – Szkoły Mistrzostwa Sportowego Związku Piłki Ręcznej w Polsce.