Strona główna | Szkoła | Nowe regulacje prawne w sprawie kształcenia na odległość i egzaminów – podpisane rozporządzenia
Nowe regulacje prawne w sprawie kształcenia na odległość i egzaminów – podpisane rozporządzenia

Nowe regulacje prawne w sprawie kształcenia na odległość i egzaminów – podpisane rozporządzenia

 

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że do 26 kwietnia br. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nowelizacja rozporządzenia MEN w tej sprawie została już opublikowana w Dzienniku Ustaw RP http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/642.

W związku z przedłużeniem kształcenia na odległość w szkołach i placówkach oświatowych, a także przesunięciem terminu egzaminów zmienione zostały również przepisy dotyczące m.in. harmonogramu egzaminów, rekrutacji, zadań dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz zespołów egzaminacyjnych. Dziś podpisałem rozporządzenie w tej sprawie. Są one także opublikowane na stronie www.gov.pl/edukacja.
Z wyrazami szacunku
Dariusz Piontkowski
Minister Edukacji Narodowe
j