Strona główna | Szkoła | Dobry Start
Dobry Start

Dobry Start

 

Szanowni Państwo,
zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi od 1 lipca 2021 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje rządowy program „Dobry Start”.

Główną zmianą w programie jest to, że beneficjenci 300+ mogą złożyć wniosek o świadczenie jedynie w formie elektronicznej.
Chcielibyśmy dotrzeć z informacją o zmianach w programie do osób, które dotychczas wnioski o świadczenie 300+ składały papierowo.
Chcemy poinformować je o pomocy jaką oferujemy w przejściu przez elektroniczny proces wypełniania i złożenia  wniosku.

Z wyrazami szacunku
Alina Łepkowska
koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji