Strona główna | Szkoła | Wyniki I etapu rekrutacji do NLO w Kwidzynie SMS ZPRP na rok szkolny 2021/22
Wyniki I etapu rekrutacji do NLO w Kwidzynie SMS ZPRP na rok szkolny 2021/22

Wyniki I etapu rekrutacji do NLO w Kwidzynie SMS ZPRP na rok szkolny 2021/22

 

Komisja Rekrutacyjna Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Kwidzynie – Szkoły Mistrzostwa Sportowego Związku Piłki Ręcznej w Polsce, po przeprowadzeniu w terminach 17 – 20.06.2021 roku, procedury rekrutacyjnej, podaje poniżej listę kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu rekrutacji w roku szkolnym 2021/2022.

Jednocześnie Komisja zwraca uwagę, iż zakwalifikowanie do kolejnego etapu nie jest jednoznaczne z przyjęciem do szkoły.

 1. SMSKW 03
 2. SMSKW 06
 3. SMSKW 07
 4. SMSKW 08
 5. SMSKW 13
 6. SMSKW 15
 7. SMSKW 16
 8. SMSKW 17
 9. SMSKW 20
 10. SMSKW 23
 11. SMSKW 25
 12. SMSKW 27
 13. SMSKW 29
 14. SMSKW 44

Zakwalifikowani kandydaci powinni do dnia 14.07.2021 r. do godziny 15:00 dostarczyć (osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną, decyduje data doręczenia)  oryginał świadectwa ukończenia ósmej klasy szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Po otrzymaniu świadectwa i zaświadczenia, potwierdzającego wolę podjęcia nauki w szkole, komisja rekrutacyjna ogłosi listę osób przyjętych do szkoły.
Lista zostanie ogłoszona na stronie internetowej szkoły, do godziny 14:00 w dniu 16.07.2021 roku.