Strona główna | Szkoła | Informator 2021-2022
Informator 2021-2022

Informator 2021-2022

 

Zapoznaj się z informacjami zawartymi w FOLDERZE INFORMACYJNYM.

Informacje dla rodziców oraz zasady dla uczniów przystępujących do egzaminów sprawności fizycznej w czasie epidemii związanej z Covid-19

Oświadczenie rodzica wyrażającego zgodę na udział dziecka  w  rekrutacji do klasy pierwszej