Strona główna | Szkoła | Wyniki I etapu rekrutacji do NLO w Kwidzynie SMS ZPRP na rok szkolny 2022/23
<strong>Wyniki I etapu rekrutacji do NLO w Kwidzynie SMS ZPRP na rok szkolny 2022/23</strong>

Wyniki I etapu rekrutacji do NLO w Kwidzynie SMS ZPRP na rok szkolny 2022/23

 

Komisja Rekrutacyjna Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Kwidzynie Szkoły Mistrzostwa Sportowego Związku Piłki Ręcznej w Polsce, po przeprowadzeniu w terminach:
09 – 12.06.2022 roku, procedury rekrutacyjnej, podaje poniżej listę kandydatów zakwalifikowanych 

do drugiego etapu rekrutacji na rok szkolnym 2022/2023. Jednocześnie Komisja zwraca uwagę,

iż zakwalifikowanie do kolejnego etapu nie jest jednoznaczne z przyjęciem do szkoły.

SMSKW 02SMSKW 17SMSKW 36
SMSKW 03SMSKW 19SMSKW 37
SMSKW 04SMSKW 21SMSKW 40
SMSKW 07SMSKW 22SMSKW 42
SMSKW 08SMSKW 26SMSKW 43
SMSKW 11SMSKW 29SMSKW 44
SMSKW 12SMSKW 31SMSKW 47
SMSKW 13SMSKW 33SMSKW 48

Zakwalifikowani kandydaci powinni do dnia 13.07.2022 r. do godziny 15:00 dostarczyć (osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną, decyduje data doręczenia) oryginał świadectwa ukończenia ósmej klasy szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Po otrzymaniu świadectwa i zaświadczenia potwierdzającego wolę podjęcia nauki w szkole, komisja rekrutacyjna ogłosi listę osób przyjętych do szkoły.
Lista zostanie ogłoszona na stronie internetowej szkoły, do godziny 14:00 w dniu 15.07.2022 roku.